Klinisk ernæring


Hva er en klinisk ernæringsfysiolog?

Kliniske ernæringsfysiologer er autorisert helsepersonell, godkjent til å gi trygg ernæringsbehandling av høy  kvalitet.

En klinisk ernæringsfysiolog har en fem-årig masterutdannelse ved medisinsk fakultet, som gir en bred medisinsk bakgrunn samt en helt spesiell kompetanse innen klinisk ernæring.

Kliniske ernæringsfysiologer er kvalifisert til å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte sykdommer. Kliniske ernæringsfysiologer utgjør foreløpig en liten faggruppe i Norge, hvorav de fleste arbeider sykehus.

En nødvendig brikke i forebygging og behandling av overvekt og livsstilssykdommer er kostholdsveiledning gitt av kliniske ernæringsfysiologer.

Fokus på kosthold kan være av stor betydning for mange pasientgrupper. En
klinisk ernæringsfysiolog kan hjelpe deg hvis du har for eksempel:

- Matallergi eller intoleranse
- Irritabel tarm
- Svangerskap
- Undervekt/ underernæring
- Dårlig matlyst, etc.
- Kreft
- Benskjørhet
- Spiseforstyrrelse
- Høyt kolesterol
- Høyt blodtrykk
- Hjerte- og karsykdom
- Diabetes type 1 og 2
- Overvekt og fedme (m/u komorbiditet)
- Andre sykdommer og tilstander

For å lese mer om vår kliniske ernæringsfysiolog kan du klikke her.

For å se priser kan du klikke her.

Ta kontakt ved spørsmål.