blodsukker


Nytt Gruppetilbud

Livsstilsgruppe for deg med Diabetes 2. Gruppens mål: Et bedre liv med diabetes. Mer kunnskap om aktuelle emner. En mer aktiv hverdag. Gruppens forløp: 3 timer undervisning. Undervisningen foregår på kveldstid. Trening over 10 uker. Sluttsamtale  Foredragsholdere: Sykepleier Ellen Søberg Holte med lang erfaring innen diabetesundervisning. Fysioterapeut Andreas Søberg Holte […]