Caroline Kirkenes Jacobsen


Klinisk ernæringsfysiolog

Mastergrad i klinisk ernæring fra Universitetet i Bergen, utdannet mai 2017.

 

Hovedoppgave som omhandlet kostbehandling av matvareallergi hos voksne:

”The implementation of a Six Food Elimination Diet in Norwegian adults with Eosinophilic Esophagitis”.

 

Jobberfaring fra sykehus:

- Jobbet med habilitering av barn og unge (HABU), poliklinisk og inneliggende pasienter ved barne- og ungdomsklinikken og i tverrfaglig spiseteam.

 

Tilbyr veiledning og rådgivning om kost og ernæring, både som individuelle konsultasjoner i forhold til din helse, og foredrag/ undervisning i grupper.