Ingunn Boge


Ferdig utdannet fysioterapeut i 2001.
Studerte psykologi grunnfag og tok turnustjenesten 2001-2002.
Gikk videreutdanning ved Høyskolen i Telemark og Høyskolen i Sør-Trøndelag for å bli psykomotorisk fysioterapeut fra høst 2003- vår 2006.
Går nå på videreutdanning i «Sporene i kroppen etter traumer» 2008/2019.

Har jobbet som psykomotorisk fysioterapeut i mange år både på sykehus og fysikalsk institutt.
Sykehuserfaringen er fra ulike poster, blant annet innen psykiatri, Lærings- og mestringssenter (LMS), smerteavdeling (ca 6 år) og på Arbeidsrettet rehabilitering (ARR). Har jobbet på ARR i snart 6 år, og jobber der fortsatt i 60%. Har institutterfaring fra Porsgrunn psykomotorisk senter, hvor jeg har jobbet ved flere anledninger i ulike stillingsbrøker.

Jobber nå på Skien fysikalske i 40% som psykomotorisk fysioterapeut med både individuell behandling og i bevegelsesgruppe.