Andreas Søberg Holte


Fysioterapeut

Bachelor i fysioterapi, ferdigutdannet Juli 2013 ved UCN, Danmark.

Videreutdanning:
«Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling».
«Klinisk helsevitenskap – Sammensatte helsetilstander»

Interesseområder: Idrettsskader, generell rehabilitering, geriatri, ryggsøylen og skulder.

Kurs innenfor rygg- og nakkebehandling, manuell behandling og smerter.

Jobberfaring:
Jobber med rehabilitering på Skien helsehus.
Jobbet med habilitering og rehabilitering av barn på SAMBA.
Tidligere hatt flere kommunale treningsgrupper for Skien Kommune.

Jobber som fysioterapeut uten kommunal avtale(drifttilskudd).