Egentrening


Tren så mye du vil.

For deg som ønsker å komme i gang med å trene, eller fortsette med trening etter endt behandling.
Instituttet har en treningssal med apparater for utholdenhet, bevegelse og styrke. Du vil få instruksjon og veiledning av en fysioterapeut eller instruktør. Vi lager et treningsprogram for deg og passer nøye på at øvelsene blir utført korrekt.

Du kan trene så mange ganger du vil i løpet av en måned. Vi anbefaler at du trener minimum 2 ganger i uken for raskest mulig fremgang.