Gunn Kristine Rykkelid Henriksen


Psykomotorisk fysioterapeut
Utdannet fysioterapeut ved Mensendieckutdanningen, Høgskolen i Oslo(1997)

Videreutdanning i psykisk helsearbeid, tverrfaglig fellesdel ved Høgskolen i Telemark(2002)

Videreutdaning i Livsstyrketrening; en tverrfaglig helsepedagogisk veiledningsmetode ved Diakonhjemmet høgskole(2005)

Videreutdanning i Psykomotorisk fysioterapi ved Høgskolen i Oslo (2010)

Har psykomotoriske bevegelsesgrupper og individuell behandling.