Fysioterapeut


Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Dette får terapeuten etter treårig høgskoleutdannelse med etterfølgende 1 år i turnustjeneste.

Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk, og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

Hva gjør en fysioterapeut?

En fysioterapeut behandler og forebygger sykdommer og skader i bein, ledd, muskler og sener. Fysioterapeuten tester bevegelighet, styrke, utholdenhet og balanse. En fysioterapeut behandler også nevrologiske-, reumatiske- og livsstilsrelaterte sykdommer. I tillegg gir fysioterapeuter råd og veileder andre for å fremme og forebygge helse.
Første møte hos fysioterapeuten, vil bestå av en grundig kartlegging og gjennomgang av sykehistorie. Deretter undersøkelse og funksjonsvurdering gjennom observasjon av kroppsholdning, bevegelsesmønster og spesifikke tester.
Da vi har en aktiv tilnærmelse, lager vi målene og planlegger videre forløp sammen med pasienten, dette for å gi en langvarig og forebyggende effekt.

Hva behandler fysioterapeut?

En fysioterapeut forebygger og behandler plager og sykdommer i de deler av kroppen vi bruker når vi beveger oss. Det vil si muskler, ledd, nervesystem og kretsløp. Bla:

 • Opptrening etter operasjon/lengre tids sykdom.
 • Neurologisk opptrening etter hjerneslag eller andre tilstander.
 • Kvinnehelse; bekkenrelaterte plager under og etter svangerskap.
 • Plager under og etter kreftsykdom.
 • Trening av personer med livsstilsrelaterte sykdommer, som KOLS, hjertesykdommer, diabetes o.l.
 • Nakke- og ryggsmerter.
 • Leddsmerter(ankel, kne, hofte, skulder, albue og håndledd)
 • Reumatiske sykdommer.
 • Muskelsmerter
 • Svimmelhet og balanseproblemer.
 • Hodepine

Elementer i fysioterapi kan være øvelser og treningsterapi, mobilisering- og tøyningsteknikker, triggerpunktsbehandling, manuelle teknikker, holdningskorrigering, ergonomisk rådgivning, avspenningsteknikker, elterapi m.m.

Kontakt oss ved ringe eller klikke på denne linken