Psykomotorisk fysioterapi


Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen. Behandlingen har til hensikt å skape økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

I psykomotorisk fysioterapi jobber man ut fra en filosofi om at levd liv setter spor i kroppen på godt og vondt. Pust, spenningstilstand i muskulatur, autonome funksjoner og kroppsopplevelse kan påvirkes hvis vi utsettes for sykdom, stress, traumatiske hendelser eller langvarige livsbelastninger.

Ulike former for belastningslidelser og funksjonsforstyrrelser i muskel- skjelettsystemet er indikasjonsområde for psykomotorisk fysioterapi. Behandlingen retter seg ikke mot enkeltstående lokale symptomer eller diagnoser, men har til hensikt å påvirke symptomer som er uttrykk for forstyrrelser i den totale kroppslige balansen.

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp:

  • Bli kjent med egne kroppslige reaksjoner og hva de er uttrykk for gjennom bevegelseserfaring og psykoedukasjon
  • Få kontakt med egne behov og grenser
  • Lirke fram og slippe til bevegelse og mulighet for spontan pust og avspenning
  • Legge til rette for en mer hensiktsmessig bruk av kroppen.

Fysioterapeuten fokuserer på oppmerksomt nærvær i behandlingen.

Behandlingstilbudet er både individ- og grupperettet:

Individuell behandling: samtale og helhetlig undersøkelse for å vurdere om psykomotorisk fysioterapibehandling er hensiktsmessig. Behandlingen består i øvelser, bevegelser og massasje, kombinert med samtale og refleksjon. Behandlingen kan være av støttende eller omstillende karakter, ofte kombineres disse.

Psykomotorisk bevegelsesgruppe: rolige øvelser for å frigjøre pust og spenninger, øke bevegelighet, stimulere stabilitet og balanse og kroppslig bevisstgjøring.

Behandlingen tilbys både ungdom og voksne.

Kontakt oss ved ringe eller klikke på denne linken.