Andreas Søberg Holte


Fysioterapeut

Bachelor i fysioterapi, ferdigutdannet Juli 2013 ved UCN, Danmark.

Master i Klinisk helsevitenskap – Sammensatte helsetilstander», ferdigutdannet Juni 2021 ved USN, Drammen. 

Videreutdanning:
«Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling».

Interesseområder: Geriatri(eldre), Smerter, ryggplager, nakkesmerter, generell rehabilitering, idrettsskader. 

Kurs innenfor rygg- og nakkebehandling, manuell behandling og smerter.

Jobberfaring:
Jobber med rehabilitering på Skien helsehus.
Jobbet med habilitering og rehabilitering av barn på SAMBA.
Tidligere hatt flere kommunale treningsgrupper for Skien Kommune.

Jobber som fysioterapeut uten kommunal avtale(drifttilskudd).

Priser finner du her.
Time bestiller du i menyen på denne siden.