Andreas Søberg Holte


Fysioterapeut

Bachelor i fysioterapi, ferdigutdannet Juli 2013 ved UCN, Danmark.

Master i Klinisk helsevitenskap – Sammensatte helsetilstander», ferdigutdannet Juni 2021 ved USN, Drammen. 

Videreutdanning:
«Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling».

Interesseområder: Geriatri(eldre), Smerter, Neurologi, ryggplager, nakkesmerter, generell rehabilitering, idrettsskader. 

Kurs innenfor rygg- og nakkebehandling, manuell behandling og smerter.

Jobberfaring:
Jobbet med rehabilitering på Skien helsehus.
Jobbet med habilitering og rehabilitering av barn på SAMBA.
Tidligere hatt flere kommunale treningsgrupper for Skien Kommune.

Jobber som fysioterapeut med kommunalt drifttilskudd.