Andreas Søberg Holte


Andreas

Bachelor i fysioterapi, utdannet Juli 2013 ved UCN, Danmark.

Hovedoppgave som omhandlet konservativ behandling av inneklemningssyndrom i skulderen.

Videreutdanning "Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling".

Interesseområder: Idrettsskader, generell rehabilitering, ryggsøylen og skulder.

Kurs innenfor rygg- og nakkebehandling, manuell behandling og smerter.

Jobberfaring:
Jobber med rehabilitering på klosterskogen vekst og ressurssenter.
Jobbet med habilitering og rehabilitering av barn på SAMBA.
Tidligere hatt flere kommunale treningsgrupper for Skien Kommune.

Jobber som fysioterapeut uten kommunal avtale(drifttilskudd).