Gruppetrening


Hos oss kan gruppetrening være en del av rehabiliteringen. Treningen kan foregå parallelt, eller etter endt behandling. Vår erfaring med gruppetrening er at deltakerne finner det motiverende å trene med andre til god musikk og sosialt samvær. Enten for å nå målene om mindre smerte og bedre funksjon. Eller for å opprettholde/øke funksjonsnivået ytterligere.

Vi har to store treningssaler. En gruppesal og en apparatsal.

Skien fysikalske har flere grupper: