Marit Rønnestad Kaasin


Fysioterapeut utdannet fra fysio-og ergoterapeut skolen i Holstebro i 2001.

Har jobberfaring fra sykehus, ryggsenter, psykiatri, kommunehelsetjeneste og privat praksis.

Har kompetanse og en rekke kurs innenfor rygg, bekkenplager, kvinnehelse og onkologi(kreft).

Ble våren 2014 utdannet Aktiv instruktør, ved Norges idrettshøyskole i regi av Aktiv mot kreft og Norges idrettshøyskole.