Aktiv A


aktivA

AktivA – Aktiv med Artrose

AktivA er et program hvor hensikten er å implementere internasjonale retningslinjer for behandling av pasienter med artrose i klinisk fysioterapipraksis. Retningslinjene vektlegger informasjon, trening og vektreduksjon (hvis nødvendig). Målet er at alle pasienter med kne og/eller hofteartrose i Norge skal bli tilbudt denne evidensbaserte behandlingen.

Hva er AktivA?

AktivA består av tre deler – et strukturert utdanningsprogram for fysioterapeuter, et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med kne- og/eller hofteartrose, og elektronisk registrering av data inn i en sentral database forankret ved Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling.

Pasienter kan henvises fra sin fastlege eller fra en spesialist, eller de kan selv oppsøke en AktivA-fysioterapeut for å delta i AktivA-programmet. Pasientene gjennomgår en artroseskole der de får inngående informasjon som kan hjelpe dem å forstå deres artrosesykdom og hva de selv kan gjøre for å få det bedre. Etter dette gjennomgår pasientene et 6 ukers individuelt tilpasset treningsprogram der målet er å gjøre pasientene rustet til selv å fortsette med fysisk aktivitet og trening. Før oppstart av artroseskolen, og etter 3, 12 og 24 måneder, skal pasienten via et elektronisk registreringsprogram svare på spørsmål om sin artrosesykdom, livskvalitet, fysisk aktivitetsnivå mm. Disse dataene vil inngå i en sentral database for behandling av artrose der vi kan få bedre kunnskap om resultatene av artroseskolen. Målet er å gjøre denne databasen til et landsdekkende kvalitetsregister. Gjennom dette registeret kan vi ytterligere forbedre den behandlingen pasienter med artrose får.

artrose sykkel

Det nordiske samarbeidet

AktivA-programmet bygger på tilsvarende prosjekt i Sverige (BOA-registeret) og Danmark (GLA;D). I Sverige er utdanningsprogrammet innført i store deler av landet, 1200 fysioterapeuter og ergoterapeuter er med og siden oppstart i 2008 har data fra mer enn 25000 pasienter blitt samlet inn. GLA;D-prosjektet i Danmark startet opp i 2013, og til nå er over 400 fysioterapeuter utdannet og mer enn 4000 pasienter har deltatt i artroseskolen. Målet på sikt er å kunne sammenstille dataene fra de tre nordiske landene. Resultatene fra Sverige og Danmark viser gode resultater, med redusert smerte og økt fysisk funksjon og livskvalitet hos en stor del av pasientene.

HVA ER ARTROSE

kneartrose

HVA ER ARTROSE

Artrose er den vanligste og mest utbredte revmatiske sykdommen. Dette er en kronisk sykdom der brusken på leddflatene blir brutt ned. Videre påvirkes også andre strukturer i leddet, som leddkapsel, leddbånd, muskler og knokler. Forekomsten av artrose øker med økende alder, men dette skyldes primært at dersom man har fått artrose, så er dette noe man har for resten av livet. Artrose er den vanligste årsaken til funksjonsnedsettelse hos eldre mennesker

Man kan få artrose i alle bruskkledde ledd, men det er likevel vanligste å få artrose i knær, hofter og fingre. Årsaken til artrose er ikke kjent, men flere risikofaktorer er blitt identifisert: overvekt, arvelighet, tidligere leddskader, belastende arbeid, alder og muskelsvakhet.
Diagnosen artrose stilles ofte ved hjelp av røntgen, det kan imidlertid ta lang tid før man ser forandringer på røntgen. Det er viktig å komme i gang med behandling og trening tidlig i sykdomsforløpet, og gjennom sykehistorien, undersøkelse av bevegelighet og registrering av smerter kan man stille diagnosen tidligere enn ved røntgen og dermed komme i gang med trening på et så tidlig tidspunkt som mulig.

 

BEHANDLING VED ARTROSE

Internasjonale retningslinjer anbefaler informasjon, trening og vektreduksjon (dersom nødvendig) som den viktigste behandlingen og den behandlingen alle pasienter med artrose skal få. Det er denne behandlingen du vil få i AktivA. Informasjon om artrose er vesentlig for å kunne forstå mulige årsaker til artrose og hva man kan gjøre for å redusere smertene og bedre funksjonen. Trening har vist seg å redusere smerte like godt som medisiner hos personer med artrose, men det er viktig at denne treningen er individuelt tilpasset i samråd med fysioterapeut. Ved artrose i hofte og/eller kne kan selv en liten reduksjon i kroppsvekt bedre symptomene. Men det er viktig at reduksjon i kroppsvekt kombineres med trening for å unngå tap av muskelmasse. En AktivA-fysioterapeut kan individuelt tilpasse treningen til det beste for den enkelte pasient.

AktivA-terapeut

 

Skien fysikalske er Sertifisert AktivA klinikk: LINK