Trykkbølgebehandling


Trykkbølge 1

Hva er trykkbølgebehandling?

Behandlingen består av å tilføre smerteområdet høyenergiske trykkbølger. Disse bølgene kan bli generert på ulike måter og vil trenge gjennom huden og videre ned i vevet. Bølgene forårsaker mikroskopiske skader til det allerede skadede vevet,  og vil så sette fart i helingsprosessen med økt sirkulasjon og metabolisme. Skaden regenereres og smerten forsvinner gradvis.

Hva kan behandles?

Nakke (triggerpunkter)
Skulder (m/u forkalkning)
Rygg
– Albue 
(tennis/golf/musearm)
Hofte
– Kne 
(runner’s knee og jumper’s knee)
– Legg (achilles/beinhinnebetennelse)
– Hæl (m/u hælspore)
– Fotsålen (plantar facitt)
Andre muskel- og senelidelser

 

Er behandlingen effektiv?

Kroniske tilstander, som ikke er blitt bra av annen type behandling, viser å ha en suksessrate på 80-95% av denne behandlingen. Dette viser kliniske dokumenterte studier fra hele verden.

Hva er et normalt behandlingsforløp?

Dette avhenger helt av skadens art, men normalt varer selve behandlingen mellom 5-10 minutter. Et typisk forløp vil bestå av 3-5 behandlinger med en ukes intervall. En normal effekt kan ofte være en umiddelbar forbedring av det skadede området.

Er det bivirkninger ved behandlingen?

det er svært sjelden man opplever moderate eller alvorlige bivirkninger ved behandlingen. Avhengig av behandlingsområdet kan det oppstå noe hevelse, hudirritasjon, rødme(solbrenthetsfølelse) og noe smerte under selve behandlingen, samt i en liten periode etter. Dette skyldes energien som overføres til vevet

Er behandlingen smertefull?

Det er svært individuelt om behandlingen oppleves som smertefull, men det er viktig å huske at behandlingstiden er meget kort.

Passer behandlingen for MEG?

Ta kontakt med oss eller din terapeut, som kan vurdere om dette er det beste behandlingsalternativet, på bakgrunn av din situasjon og sykehistorie.

For å lese mer om trykkbølge klikk her.

For å se prisen, klikk her

Trykkbølgebehandling


Trykkbølgebehandling hos Skien Fysikalske

Trykkbølge 1trykkbølge2

HVA ER TRYKKBØLGEBEHANDLING?

Trykkbølgebehandling er en behandlingsmetode primært innen fysikalsk medisin, som har vist å ha meget god effekt på en lang rekke kroniske tilstander, som tradisjonelt har vært vanskelig å behandle.

Behandlingen består av å tilføre det skadde området høyenergiske bølger. Disse bølgene er enten radierende trykkbølger eller fokuserende sjokkbølger. Bølgene forårsaker mikroskopiske skader til det skadete vevet – noe som stimulerer tilhelingsprosessen.

Kroniske tilstander, som ikke er blitt bra fra andre type behandlinger, viser å ha en suksessrate på 80-95% på denne behandlingen. Dette viser dokumenterte studier fra hele verden.

HVA KAN BEHANDLES?

Primært muskel og seneplager.

I dag brukes trykk-/sjokkbølgebehandling på først og fremst på de klassiske indikasjoner:

 • Plantar fasciitt/ smerter i hæl/ hælspore
 • Kalkskuder/Supraspinatustendinitt
 • Epikondylitt (tennisalbue/ golfer’s albue/ musearm)
 • Achilliodynia
 • Patellasmerter ( Jumper’s knee)
 • Benhinnebetennelse
 • Trochantertendinitt/-bursitt

Indikasjonslisten er i stadig bevegelse og i den senere tid har også følgende indikasjoner blitt tilføyd:

 • Runner’s knee
 • Pseudoartrose
 • Myofasciale triggerpunkter
 • Fraktur-tilheling

Ønsker du mer informasjon, klikk deg inn på lenkene: Fot, legg, kne, hofte, arm og skulder.

FORDELER MED BEHANDLINGEN

Behandlingen kan gjennomføres uten medisinering (smertestillende/ betennelsesdempende medikamenter)

Behandlingen kan erstatte tradisjonell behandling, som kan være mer omfattende (f.eks kirurgi) eller har flere bivirkninger

 • Behandlingstiden er meget kort og man bør kunne se en positiv effekt etter 2-4 behandlinger
 • Ingen lokalbedøvelse er nødvendig

HVORDAN HJELPER BEHANDLINGEN

Felles for alle smertetilstandene nevnt tidligere er at symptomene oftest er smerte og nedsatt funksjon. Dette innebærer at man ikke klare/orker å utrette daglige gjøremål uten å påføre smerte.

Selve behandlingen påvirker kroppens vev (sener, leddkapsler, ben og muskler) så kraftig at stadiet på (den kroniske) skaden bringes tilbake til den akutte fasen. Dette fører til at tilhelingen kan starte på nytt og annen behandlingsform kan ofte anbefales som et supplement til trykk-/sjokkbølgebehandling.

Hvis det er snakk om kroniske vevsforandringer, som forårsaker smerte, kan behandlingen gjøre noe med årsaken til problemet og dermed ta bort symptomene.

Noen ganger vil man oppleve å få økt smerter i et par dager etter de første behandlingene, for så deretter bli bedre. Det anbefales derfor ikke at man utsetter kroppen for unødig belastning, samt at det skal ta ca. 1 uke mellom hver behandling.

VIL SMERTEN/SKADEN KOMME TILBAKE?

Dette er helt avhengig av hvordan skaden oppstod. Dersom skaden skyldes uhensiktsmessig bruk av kroppen, eksempelvis vedvarende overbelastning og denne aktiviteten ikke stanses, er det sjanse for at smerter kan gjenoppstå.

Din behandler vil hjelpe deg å besvare spørsmål, slik at akkurat din situasjon kan belyses.

BIVIRKNINGER

Det er svært sjeldent at man opplever moderate eller alvorlige bivirkninger ved behandlingen.

Avhengig av behandlingsområdet og sin smerteterskel kan det oppstå noe hevelse, hudirritasjon, rødme (solbrenthetsfølelse) og noe smerte under selveste behandlingen. Dette skyldes energien som overføres til vevet.

Med tanke på smerte, er det viktig å huske at behandlingstiden er meget kort.

En normal bivirkning er umiddelbar forbedring av det skadete området.

HVEM KAN IKKE BLI BEHANDLET?

Ikke alle kan bli behandlet med trykk-/sjokkbølger. Dette gjelder spesielt følgende pasientgrupper:

 • Pasienter som har fått kortison-injeksjoner i løpet av de 6 siste ukene før behandling
 • Pasienter med blødningstendenser og blodkoaguleringsforstyrrelser med tilhørende medikamenter
 • Kreftpasienter under behandling
 • Gravide

BEHANDLINGSFORLØP

Hvordan foregår behandlingen?

Dette avhenger helt av skadens art og omfang. Du bør derfor spørre din behandler, som kan vurdere dette best på bakgrunn av din situasjon.

Normal behandlingstid: 
En typisk behandling tar 5-10 minutter, det vil si ca 3000-5000 slag totalt.

Antall behandlinger: 
Det anbefales som regel et behandlingsoppsett på 4-6 behandlinger. Dette kommer an på skaden og omfanget av den.

Hvor ofte:

Det bør gå ca. 1 uke mellom hver behandling.

 

Ta kontakt med oss om det er noe du lurer på, eller ønsker trykkbølgebehandling.

 

 

 

 

For mer informasjon om trykkbølgebehandling:

http://sjokkbolge.no/hva-er-trykk-sjokkbolgebehandling/

www.trykkbølgebehandling.no