musearm


Trykkbølgebehandling

Hva er trykkbølgebehandling? Behandlingen består av å tilføre smerteområdet høyenergiske trykkbølger. Disse bølgene kan bli generert på ulike måter og vil trenge gjennom huden og videre ned i vevet. Bølgene forårsaker mikroskopiske skader til det allerede skadede vevet,  og vil så sette fart i helingsprosessen med økt sirkulasjon og metabolisme. […]